Mbo-certificaten

Versneld een erkende opleiding in de zorg!

EDIT handen voor de zorg

Om huidige tekorten op arbeidsmarkt in de zorg op te vangen is er behoefte aan flexibele instroom en doorstroom van zorgpersoneel. Daarom heeft De Nationale Zorgklas in samenwerking met erkende opleiders uit heel Nederland een oplossing gecreëerd: mbo-certificaten op niveau 2 en 3. Wil jouw opleidingsinstelling ook meedoen? Lees op deze pagina hoe makkelijk het is om je aan te sluiten!

Logo NZK 3x

Wat zijn de mbo-certificaten?

Met oog op de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt in verschillende zorgbranches is er grote behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van zorgmedewerkers. Om dit mogelijk te maken wordt er veel verwacht van mbo-certificaten in de zorg. Mbo-certificaten bevatten een aantal beroepsgerichte onderdelen van bestaande kwalificatiedossiers, zoals Verzorgende-IG of Helpende Zorg en Welzijn.

Deze certificaten zijn arbeidsmarktrelevant bevonden door sociale partners en de branche en zijn gericht op specifieke taken en werkzaamheden in de praktijk. Indien wenselijk kan na het behalen van een certificaat een verkort diplomatraject worden gevolgd. Mbo-certificaten worden op dezelfde wijze geëxamineerd als een regulier opleidingstraject en geregistreerd in DUO.

Woman having a video call 4031818

Welke mbo-certificaten biedt De Nationale Zorgklas aan?

De Nationale Zorgklas biedt momenteel drie mbo-certificaten aan: Individuele basiszorg verlenen op niveau 2, Individuele zorg verlenen op niveau 3 en Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg op niveau 3.

Wil je meer weten over de inhoud van onze mbo-certificaten?

Klik hier om het leaflet te bekijken van Individuele (basis)zorg verlenen op niveau 2 en 3.

Klik hier om het leaflet te bekijken van Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg op niveau 3

Kosteloze trajecten

Het Ministerie van VWS subsidieert de mbo-certificaten via de Nationale Zorgklas. Hierdoor kunnen zorgwerkgevers in 2022 (nieuwe) medewerkers volledig kosteloos laten opleiden via een mbo-certificaat. De uiterlijke startdatum voor deze groepen is 1 mei 2022.

Heb je vragen of twijfels over de kosten en subsidie? Laat het ons vooral weten en neem contact met ons op!

Man in beige blazer holding tablet computer 3184328

Kan mijn opleidingsinstelling meedoen?

Ja, zeker! Wij nodigen alle opleiders uit om de mbo-certificaten aan te bieden. Het is wel van belang dat jouw opleidingsinstelling CREBO-erkend is en over een erkenning beschikt voor de derde leerweg.

Als opleider kun je gebruik maken van de lesstof en leeromgeving van De Nationale Zorgklas, jullie uren worden bij ons gedeclareerd en deelnemers en docenten ontvangen support vanuit onze expertservice. Dat maakt het instappen laagdrempelig. Tegelijkertijd houden jullie alle ruimte en regie over de invulling van het trainingsprogramma, de startdata van de opleidingen en het inschrijven van de deelnemers.

Bied je één van de mbo-certificaten van de Nationale Zorgklas zelf al aan? Ook dan is het mogelijk om hiervoor een vergoeding te krijgen! Neem contact met ons op via info@nationalezorgklas.nl voor alle informatie.

Meedoen? Meld je aan via onderstaand formulier!

Agreement blur business close up 261621

Hoe ziet de samenwerking met De Nationale Zorgklas eruit?

Als jouw opleidingsinstelling een partnerschap aangaat met De Nationale Zorgklas, kun je het volgende van ons verwachten:

 • Een uurtarief van €85 euro (incl. btw)
 • Voldoende uren om de opleidingen te verzorgen, inclusief intakegesprekken, voorbereidingstijd, begeleiding en examinering.
 • Een vergoeding voor maximaal 99,5 uur voor individuele basiszorg verlenen niveau 2
 • Een vergoeding voor maximaal 122,5 uur voor individuele zorg verlenen niveau 3
 • Een apart tarief voor inschrijvingen in DUO en examenopdrachten van
  €225 euro per deelnemer.
 • Wij bereiden uw vakdocenten kosteloos voor via ons Train-de-
  Trainerprogramma
 • Regie over invulling trainingsprogramma.
 • Regie over inschrijven van deelnemers.
 • Regie over start van de opleidingen.
 • Support vanuit onze Expertservice.
 • Mogelijkheid om zelf deelnemers te werven.
 • Mogelijkheid om eigen curriculum te gebruiken


Van de opleidingsinstellingen verwachten we het volgende:

 • De opleidingsinstelling beschikt over een CREBO erkenning en een erkenning voor de derde leerweg.
 • De opleidingsinstelling dient een samenwerkingsverband aan te gaan met de Nationale Zorgklas.

Curriculum Nationale Zorgklas:

 • De docenten van de opleidingsinstelling dienen getraind te zijn via het Train-de-Trainerprogramma van de Nationale Zorgklas.
 • De docenten van de opleidingsinstelling dienen Digivaardig te zijn en te beschikken over goed werkende computers/laptops.
 • Je geeft ons aan in welke regio's (RegioPlus) jouw opleidingsinstelling mbo-certificaten wil aanbieden.
 • Je geeft bij ons aan welke door ons ontwikkelde mbo-certificaten jouw opleidingsinstelling wil aanbieden.


Eigen curriculum:

 • Je geeft ons aan in welke regio's (RegioPlus) jouw opleidingsinstelling mbo-certificaten wil aanbieden.
 • Je geeft bij ons aan welke mbo-certificaten jouw opleidingsinstelling wil aanbieden.

Meld jouw opleidingsinstelling aan!

Wil jouw opleidingsinstelling mbo-certificaten aanbieden? Vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op!