Opleidingsaanbod

Op deze pagina vind je het overzicht van de mbo-certificaten en trainingen waarvoor de Nationale Zorgklas lesmateriaal beschikbaar stelt via het NZK Portaal. Klik op de opleiding of training voor meer informatie. De Nationale Zorgklas is zelf geen opleider en heeft een faciliterende rol. Voor formele opleidingen is altijd een samenwerking met een gecertificeerde opleider nodig.

Filters

Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg

De deelnemer verkrijgt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een individuele zorgvrager in de maatschappelijke zorg te ondersteunen in de persoonlijke verzorging, rondom het wonen en verzorgen van het huishouden en bij de dagbesteding.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0098
Onderdeel van diploma Begeleider maatschappelijke zorg

Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg

De deelnemer leert hoe de zorgvrager te ondersteunen bij wonen en huishouden en bij participatie. Het gaat om het vinden van een balans tussen participatie, zelfregie en de mogelijkheden van de zorgvrager.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0100
Onderdeel van diploma Begeleider maatschappelijke zorg

Individuele basiszorg verlenen

De deelnemer leert zorgondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) zorgvrager. Zo kan de deelnemer straks zorgondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uitvoeren.

mbo-certificaat
Niveau 2
C0039
Onderdeel van diploma Helpende zorg en welzijn

Ondersteunen bij wonen en welbevinden

De deelnemer leert specifieke kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden bij wonen en welbevinden van ouderen in zorginstellingen correct uit te voeren.

mbo-certificaat
Niveau 2
C0033
Onderdeel van diploma Helpende zorg en welzijn

Ondersteuning thuis

De deelnemer wordt opgeleid tot de nieuwe medewerker ondersteuning thuis. Deze is niet alleen inzetbaar voor hulp bij de huishouding, maar kan ook laagcomplexe werkzaamheden uitvoeren in de persoonlijke verzorging.

mbo-certificaat
Niveau 2
C0024
Onderdeel van diploma Helpende zorg en welzijn

Voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg

De deelnemer leert specifieke kennis en vaardigheden om dienstverlenende taken in een zorgorganisatie uit te kunnen voeren, zoals voorbereidende en administratieve werkzaamheden, assisteren bij voorraadbeheer en evalueren van de werkzaamheden.

mbo-certificaat
Niveau 2
C0079
Onderdeel van diploma Helpende zorg en welzijn

Basis voor deskundige zorg

De deelnemer doet kennis op van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Hiermee kunnen zij de zorgvrager ondersteunen bij de regievoering over wonen en huishouden en directe persoonlijke verzorging verlenen.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0054
Onderdeel van diploma Verzorgende-IG

Creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager

De deelnemer leert onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarbij het creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager (met name in de ouderenzorg) centraal staat.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0052
Onderdeel van diploma Verzorgende-IG

Individuele zorg verlenen

De deelnemer leert onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager (met name de ouderenzorg) centraal staan. Denk aan het uitvoeren van zorg-/begeleidingstaken, afstemmen met betrokkenen en meer.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0053
Onderdeel van diploma Verzorgende-IG

Verpleegtechnisch handelen

De deelnemer leert onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende-IG die gaan over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen bij individuele zorgvragers. Bijvoorbeeld het controleren van de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de zorgvrager.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0106
Onderdeel van diploma Verzorgende-IG

Zorgplan ontwikkelen

De deelnemer leert onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het opstellen van een individueel plan voor de zorgvrager centraal staat. Goede communicatie met overleg en betrekken van het netwerk van de zorgvrager zijn onderdelen die aan bod komen.

mbo-certificaat
Niveau 3
C0109
Onderdeel van diploma Verzorgende-IG

Training Ondersteunend Zorgverlener

In deze training worden deelnemers via een interactief lesprogramma klaargestoomd om te ondersteunen in de zorg.

training
Niveau 1

Training Begeleidend Zorgverlener

Deze training is speciaal ontworpen voor mensen die weer willen helpen in de zorg en al een zorgachtergrond hebben.

training
Niveau 1

Training Helpen in de zorgorganisatie

Deze training is ontwikkeld om snel extra handen in de zorgorganisatie te hebben. De training zet in op eten en drinken, hygiënisch werken, huishoudelijke taken en zorgvragers met dementie verzorgen.

training
Niveau 1

Training Huiskamerbegeleider

In deze training worden deelnemers via een interactief programma klaargestoomd om ingezet te worden als huiskamerbegeleider.

training
Niveau 1

Meld je aan!

Meld je nu aan voor ons unieke lidmaatschap en krijg toegang tot innovatief en flexibel lesmateriaal!