Op deze pagina vind je de privacyverklaring van de Nationale Zorgklas.

Bronmateriaal

De content op deze is site heeft een nadrukkelijk educatief doel en is met uiterste zorg samengesteld. Bij het samenstellen van de video content is alleen gebruik gemaakt van content die reeds gepubliceerd is, waarbij we de bron zo goed mogelijk hebben proberen te vermelden. Als u van mening bent dat op een of andere manier er geen rekening is gehouden met uw rechten maak dat dan gerust kenbaar en wij pakken dat direct op. We willen nogmaals benadrukken dat deze site geen commerciële doeleinden heeft, maar wordt gebruik om in te spelen om de huidige coronasituatie en een tekort aan zorgpersoneel.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op deze site proberen we zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Het normale gebruik van de website is dan ook volledig geanonimiseerd. Er zijn enkele formulieren waarbij u kan kiezen of u uw persoonsgegevens met ons wilt delen, deze gegevens zijn volledig functioneel voor het doel van het formulier.

De geanonimiseerde gegevens die we daarnaast tijdens het gebruik van de website bijhouden, zijn:

  • Gegevens over het bezoek op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Doeleinden

Stichting Nationale Zorgklas is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen - bijvoorbeeld bij het plannen van een training via De Nationale Zorgklas of bij het inschrijven ten behoeve van de mbo-certificaten. Bij het inschrijven voor of deelname aan de online trainingen en opleidingen ten behoeve van de mbo-certificaten, worden de gegevens van de inschrijver en / of deelnemer en werkgever gedeeld met de gekozen opleidingsinstelling, ten behoeve van de voor het opleidingstraject noodzakelijke registratie. Daarnaast worden de aangeleverde gegevens voor de duur van de opleiding bij de Nationale Zorgklas verwerkt. Na afronding van het facturatieproces worden de gegevens verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gegevens die automatisch worden geanonimiseerd verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens zolang je gebruik maakt van onze producten en/of dienstverlening. Dat betekent dat wij jouw (klant)profiel bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Delen met derden

Stichting Nationale Zorgklas verstrekt uitsluitend aan derden als dit strikt noodzakelijk is.

Cookies

De Nationale Zorgklas gebruikt technische en functionele cookies, aangevuld met enkele analytische cookies (zoals Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Het merendeel van de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Nationale Zorgklas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk – uiterlijk binnen vier weken – op jouw verzoek . De Nationale Zorgklas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging

De Nationale Zorgklas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. De Nationale Zorgklas heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het slotje in de adresbalk
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen