Webinar NZK Portaal - voor werkgevers

Webinar voor zorgorganisaties over het nieuwe NZK Portaal!

Samen met werkgevers en opleiders heeft de Nationale Zorgklas een uniek portfolio aan mbo-certicaten, modules, e-learning en trainingen ontwikkeld voor de VVT en de gehandicaptenzorg. Door een lidmaatschap af te sluiten kunnen werkgevers van het materiaal gebruikmaken, waarbij de focus ligt op ‘bekwaam = inzetbaar’ en het flexibel en passend scholen van medewerkers.

Daarnaast biedt de Nationale Zorgklas leden de mogelijkheid om content beschikbaar te stellen, bij te dragen via kwaliteitschecks en mee te denken over de uitbreiding van het portfolio. Door deze samenwerking blijft het portfolio actueel, innovatief en van goede kwaliteit. De Nationale Zorgklas is een stichting zonder winstoogmerk, de inkomsten van de lidmaatschappen worden geherinvesteerd in de doorontwikkeling van het platform. Op deze wijze breidt het portfolio gedurende het lidmaatschap steeds verder uit.

De Nationale Zorgklas neemt u tijdens dit webinar op 2 mei a.s. mee in de achtergronden van de Nationale Zorgklas en het lidmaatschapsmodel.

Klik hier om je aan te melden voor het webinar via de website van ActiZ!