Ipse de Bruggen

"De urgentie van het arbeidsmarktvraagstuk wordt steeds hoger, ook bij Ipse de Bruggen. In mijn werk als zorgmanager zag ik dit dagelijks in de praktijk"

Zoals veel organisaties in de gehandicaptenzorg, voelt ook Ipse de Bruggen de druk op de arbeidsmarkt. Recruiter Roland Lindeboom zoekt dan ook graag naar slimme oplossingen. Via een artikel op LinkedIn stuitte Lindeboom op de mbo-certificaten van de Nationale Zorgklas. In slechts vier maanden tijd zette hij samen met collega’s een pilot op om de leertrajecten in te bedden in de organisatie. Wij spraken met Roland en zijn collega Peggy Kock, werkbegeleider bij Ipse de Bruggen, over hun ervaringen.

Roland en Peggy Ipse de Bruggen

Roland Lindeboom en Peggy Kock werken beide bij Ipse de Bruggen. Roland is actief als recruiter (voorheen als zorgmanager) en Peggy als werkbegeleider.

Denkomslag

Toen Roland in het najaar 2021 over de Nationale Zorgklas hoorde, werkte hij nog niet als recruiter maar als zorgmanager bij Ipse de Bruggen. Samen met collega’s van Recruitment en Leren & Opleiden (L&O) startte hij een coproductie om de leertrajecten in te bedden in de organisatie.

Roland: ‘De urgentie van het arbeidsmarktvraagstuk wordt steeds hoger, ook bij Ipse de Bruggen. In mijn werk als zorgmanager zag ik dit dagelijks in de praktijk. Het is echter niet gemakkelijk om plotseling nieuwe oplossingen te realiseren en verandering teweeg te brengen. De Nationale Zorgklas bood ons hierin een mooie kans. Eén van onze obstakels was het bestaande beleid om alleen werknemers met minimaal mbo-niveau 3 aan te nemen. Voor de pilot zijn kandidaten met niveau 2 aangetrokken, om via de opleiding een deelcertificaat op niveau 3 te behalen. Dit vergde een denkomslag van collega’s in alle lagen van de organisatie’.

Ondanks deze drempels lukte het Roland en zijn collega’s om akkoord te krijgen en de pilot met de mbo-certificaten eind maart 2022 met 11 deelnemers te laten starten.

Persoonlijke aandacht

De pilot bij Ipse de Bruggen focust op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en een goede landing binnen de organisatie. Peggy Kock werd gevraagd om zich gedurende de looptijd van de mbo-certificaten in te zetten op de begeleiding van de groep. Dit bleek een succesvolle zet. Peggy: ‘Ik werd door Roland benaderd om als werkbegeleider op te treden voor de groep deelnemers van de Nationale Zorgklas. Ik was gelijk enthousiast en zei dus volmondig ja. Nu kan ik de kennis die ik in de afgelopen dertig jaar heb opgedaan, overbrengen en delen met nieuwe collega’s en hen begeleiden naar een nieuwe toekomst in de gehandicaptenzorg’.

De organisatie van het traject bij Ipse de Bruggen is met veel aandacht tot stand gekomen en er is door alle betrokkenen een omgeving gecreëerd waarin de kandidaten kunnen rekenen op goede begeleiding. Peggy: ‘Om de kandidaten te motiveren en betrokken te houden, is een positieve situatie op de werkvloer cruciaal. Er komt zoveel op hen af. Voor collega’s die al langer in het vak zitten, is het wennen. Zij verwachten een reguliere leerling en dit is toch echt anders. Ook dat perspectief heeft tijd en aandacht nodig. Als we personeelstekorten willen terugdringen, is belangrijk dat we dit als organisatie met andere ogen gaan bekijken. Het beleid dat we alleen leerlingen met minimaal niveau 3 aannemen, is heel beperkend. We zien nu al dat deelnemers in de pilot bewijzen dat het echt anders kan. Zij kunnen omgaan met de verantwoordelijkheden en taken en worden gewaardeerd op wat ze aankunnen, in plaats van het opleidingsniveau’.

De urgentie van het arbeidsmarktvraagstuk wordt steeds hoger, ook bij Ipse de Bruggen. In mijn werk als zorgmanager zag ik dit dagelijks in de praktijk

Diverse groep

Een deel van de deelnemers werkte al bij Ipse de Bruggen en dit traject biedt hen de mogelijkheid om zich door te ontwikkelen. Anderen zijn helemaal nieuw bij de organisatie en in de gehandicaptenzorg. ‘Het is een diverse groep, de één heeft meer aandacht nodig dan de ander, maar iedereen is even enthousiast. De cultuur in de gehandicaptenzorg is voor sommigen wel wennen. Bijvoorbeeld voor de deelnemers die uit de ouderenzorg komen. Het werken met iemand met een verstandelijke beperking is toch echt anders. Zij komen nu bij iemand in de woning, in plaats van op een afdeling, waar mensen hun hele leven wonen in plaats van een stukje van hun leven’, vertelt Peggy.

Werken in de praktijk

De deelnemers houden zich sinds het begin van het leertraject bezig met diverse ADL-taken. Ze worden zoveel mogelijk boventallig ingezet en helpen cliënten met basistaken zoals het bestellen van boodschappen en de was. Naast het werk in de praktijk bij Ipse de Bruggen, krijgen zij één dag per week les via de mbo-certificaten van de Nationale Zorgklas, die worden verzorgd door ROC Mondriaan. Hierover deelt Peggy dat het online leren in het begin wel een uitdaging was voor de deelnemers: ‘Alle lesstof, het online leerplatform, het zoeken van opdrachten in het systeem, dit was best puzzelen voor de groep en heeft tijd nodig gehad. Maar ROC Mondriaan was gelukkig erg behulpzaam en geduldig. En nu, drie maanden later, kent iedereen goed de weg op het leerplatform. Alles is rustig aan het landen’.

Het is een diverse groep, de één heeft meer aandacht nodig dan de ander, maar iedereen is even enthousiast

Enthousiaste reacties

De deelnemers van de groep bij Ipse de Bruggen zijn net zo enthousiast over het leertraject als Peggy en Roland. Karin (51) werkte eerder in de ouderenzorg in Noord-Holland. Sinds januari 2022 is zij werkzaam voor Ipse de Bruggen en in april startte zij met dit traject. Karin vertelt: ‘De digitale scholing is pittig. Maar met de hulp van mijn klasgenoten en Peggy lukt het wel. De ondersteuning van Peggy als werkbegeleider is super! En door mijn collega’s had ik snel mijn plekje gevonden. Ze staan open voor mijn vragen en ik krijg de ruimte om mijn ervaringen met hen te delen. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen en ga straks zeker mijn volledige diploma met trots halen!’.

Ricky (24), werkte bijna een jaar als begeleider A bij Ipse de Bruggen voordat hij de kans van dit traject aangreep. De mbo-certificaten bieden hem groeimogelijkheden op de groep en in de organisatie. ‘Het werken in de praktijk en het leertraject tegelijk is soms wel erg pittig! Vooral het combineren van werk en huiswerk is soms toch wel krap. De opleiding is wel heel erg leerzaam. Je krijgt veel informatie in een korte tijd en er zit een hoog tempo in, dit moet je goed kunnen bijhouden. Maar ik weet zeker, mijn toekomst in de zorgsector is pas net begonnen, ik heb nog een tijdje te gaan en veel te leren’, aldus Ricky.

Advies

Roland en Peggy zijn trots op wat er in deze korte periode al is bereikt en raden andere zorgorganisaties aan om de stap naar mbo-certificaten te maken. Peggy: ‘Ga zeker met de mbo-certificaten aan de slag maar onderschat het niet. Ben je ervan bewust dat de deelnemers echt een half jaar de tijd en ruimte moeten krijgen om dit traject te volgen. Leg hen niet te veel druk op. Het is heel waardevol om iemand uit de organisatie aan te wijzen die zich volledig op deze deelnemers richt. Zo kunnen zij goed landen op de werkvloer’.

‘De arbeidsmarktproblematiek maakt dat je de stap naar mbo-certificaten haast wel móet maken’, stelt Roland. ‘Je moet het opleidingsproces anders gaan inrichten, de deelnemers hebben meer sturing nodig, en meer nabijheid van de leidinggevende. Wij zien dat de rol van Peggy hier echt meerwaarde in brengt. Momenteel is er bij Ipse de Bruggen een voorstel om deze rol te gaan borgen binnen de organisatie. We weten dat de uitval van leerlingen in het eerste jaar significant hoger is dan in de opvolgende jaren. Dit willen we terugdringen. En één van de oplossingen om mensen binnen de organisatie te houden, is die begeleiding op de werkvloer’.

De pilot bij Ipse de Bruggen loopt nog door tot en met november 2022, waarna hopelijk alle deelnemers hun mbo-certificaat in december in ontvangst mogen nemen!

Wie waren er betrokken bij de pilot van Ipse de Bruggen?

Bij de opzet van de pilot met de mbo-certificaten bij Ipse de Bruggen kwamen verschillende lagen van de organisatie samen. Zo werd er een beleidsplan geschreven door beleidsmedewerker Dennis Zantman van de afdeling Leren & Opleiden, en sprak praktijkopleider Simone Bierman met talloze kandidaten tijdens het selectieproces. Samen met Roland en Peggy werd de juiste omgeving gecreëerd om de pilot uit te voeren. Deze interne samenwerking toont een sleutel tot succes voor het realiseren van verandering en innovatie binnen een zorgorganisatie.

Over Ipse de Bruggen
Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Meer weten? Klik hier voor de website van Ipse de Bruggen.