Trainingsprogramma Ondersteunend Zorgverlener

Voor wie is het en waarin word je getraind?

Het Online Trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas is speciaal ontworpen voor mensen die een steentje willen bijdragen nu extra hulpkrachten in de zorg meer dan ooit nodig zijn. Met dit Online Trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas word je als Ondersteunend Zorgverlener voorbereid op het werken in de praktijk.

Voor wie is deze training?

Het online trainingsprogramma Ondersteunend Niveau is bedoeld voor mensen die onlangs in de ouderenzorg zijn gaan werken of mensen zonder zorgachtergrond die binnenkort in de ouderenzorg willen gaan werken. We denken dan aan mensen met een achtergrond als huiskamermedewerker, vrijwilligers of mensen met mantelzorgervaring. Zij kunnen een verschillend opleidingsniveau hebben.

Hoe ziet de rol van Ondersteunend Zorgverlener eruit?

De kern van de rol is het ondersteunen van zorgverleners. Hierbij kun je denken aan het klaarleggen van materialen, het voorbereiden en begeleiden bij maaltijden, koffie schenken, het opruimen van spullen, het doen van kleine activiteiten als de krant lezen, opruimen of dingen ophalen of wegbrengen. Je zal veelal werken in opdracht of aan de hand van een werkopdracht van een zorgverlener. Je zal geen algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zorg verlenen, maar je kan wel ondersteuning bieden bij ADL-zorg, zoals bijvoorbeeld het klaarleggen of het opruimen van materiaal. Het zorgleefplan ga je niet zelf invullen, maar het is wel belangrijk dat je het kan lezen. Je volgt de richtlijnen van hygiëne bij het schoonmaken. Wanneer er signalen zijn, bijvoorbeeld van onveilige situaties, geef je deze door aan de zorgverlener.

Hoe ziet het Online Trainingsprogramma Ondersteunend Zorgverlener eruit?

Het trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas is er op gericht om je te stimuleren en te professionaliseren zodat je goed voorbereid (weer) in de ouderenzorg gaat werken.

Als deelnemer ga je op een nieuwe manier leren binnen een compact trainingsprogramma van 4 of 7 modules in één week. Eigenlijk begint het trainingsprogramma al met een intakegesprek met de trainer en het invullen van een online vragenlijst waarmee je ziet op welke gebieden je je kunt professionaliseren.

De nieuwe manier betreft allereerst dat de werksituatie het uitgangspunt is voor de leersituatie. De werksituatie is een echte situatie van deelnemers uit de werkpraktijk die we zichtbaar maken aan de hand van video's en ervaringen uit de praktijk. Het kan ook je eigen situatie zijn als je al werkzaam bent in de ouderenzorg.

Het gaat om online leren waarbij gebruik wordt gemaakt van een communicatieplatform (beeldbellen) en van de digitale leeromgeving Het Leerplatform. De trainer stuurt de dialoog en bekijkt de producten en opdrachten die je als deelnemer maakt en laat je kennismaken met afwisselende werkvormen zoals Gestuurde dialoog, Beeldselectie, Stellingname, Leer- en ontwikkelscan en Virtueel werkplekleren.

Het programma is persoonlijk, aangenaam en verbindend met de werkpraktijk. Wil jij je professionaliseren op een manier waarbij je werksituaties omzet naar leersituaties? Dan is deze Online Training echt iets voor jou!

Technische randvoorwaarden voor deelname aan het Online Trainingsprogramma

Voor deelname aan het Online Trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas zijn de volgende technische randvoorwaarden belangrijk:

 • Je hebt een desktop-computer of laptop met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer geïnstalleerd
  • Voor dit besturingssysteem de meest recente updates geïnstalleerd
  • Een ingebouwde webcam of aangesloten externe webcam
  • Werkende ingebouwde audio, headset of oortjes
  • Microsoft Word geïnstalleerd, waarin je zelf ook kunt werken
  • Internetbrowser Google Chrome (https://www.google.nl/chrome) of de nieuwe browser Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/nl-n...
 • Je hebt een goed bijgewerkte smartphone, niet ouder dan vier jaar, met de meest recente updates geïnstalleerd


Veel succes en leerplezier!