Trainingsprogramma Begeleidend Zorgverlener

Voor wie is het en waarin word je getraind?

Het Online Trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas is speciaal ontworpen voor mensen die willen helpen nu extra hulpkrachten in de zorg meer dan ooit nodig zijn. Met dit Online Trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas word je goed voorbereid op het werken in de zorg als Begeleidend Zorgverlener.

Voor wie is deze training?

Deze Online Training is bedoeld voor mensen die een diploma hebben gerelateerd aan de zorg op MBO niveau 3-4. Naast dit behaalde diploma gaan we ervan uit dat de deelnemer in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 maanden in de zorg heeft gewerkt.

Hoe ziet de rol van Begeleidend Zorgverlener eruit?

De kern van de rol van Begeleidend Zorgverlener is het bieden van ADL-zorg en het begeleiden van zorgvragers. De medewerker werkt zelfstandig aan de hand van het zorgleefplan, waarbij wensen en behoeften van zorgvragers op het gebied van zorg en welzijn centraal staan. Hij of zij biedt verantwoorde en veilige zorg op basis van methodisch werken en rapporteert hierover. Veranderende- en crisissituaties zijn de medewerker niet onbekend en in die gevallen weet hij of zij de juiste hulp in te schakelen - ook bij terminale zorg. De relevante en actuele wetgeving, hygiënevoorschriften en richtlijnen die passen bij de werkzaamheden worden gevolgd.

Hoe ziet het Online Trainingsprogramma Begeleidend Zorgverlener eruit?

Het trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas is erop gericht om medewerkers te stimuleren en te professionaliseren zodat zij goed voorbereid (weer) in de ouderenzorg kunnen werken. Deelnemers gaan op een nieuwe manier leren binnen een compact trainingsprogramma van 4 of 7 modules in één week. Eigenlijk begint het trainingsprogramma al met een intakegesprek met de trainer en het invullen van een online vragenlijst waarmee inzichtelijk wordt op welke gebieden kansen liggen om te professionaliseren.

De nieuwe manier betreft allereerst dat de werksituatie het uitgangspunt is voor de leersituatie. De werksituatie is een echte situatie van deelnemers uit de werkpraktijk die we zichtbaar maken door middel van video's en ervaringen uit de praktijk. Het kunnen ook eigen situaties zijn als deelnemers al werkzaam zijn in de ouderenzorg.

In het trainingsprogramma staat online leren centraal, er wordt gebruik gemaakt van een communicatieplatform (beeldbellen) en van de digitale leeromgeving 'Het Leerplatform'. De trainer stuurt de dialoog en bekijkt de producten en opdrachten die deelnemers maken en laat hen kennismaken met afwisselende werkvormen zoals Gestuurde dialoog, Beeldselectie, Stellingname, Leer- en ontwikkelscan en Virtueel werkplekleren.

Het programma is persoonlijk, aangenaam en verbindend met de werkpraktijk. Wil jij jouw (nieuwe) medewerkers professionaliseren op een manier waarbij zij werksituaties omzetten naar leersituaties? Dan is deze Online Training de uitgelezen kans!

Technische randvoorwaarden voor deelname aan het Online Trainingsprogramma

Voor deelname aan het Online Trainingsprogramma van De Nationale Zorgklas zijn de volgende technische randvoorwaarden belangrijk:

 • Je hebt een desktop-computer of laptop met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer geïnstalleerd
  • Voor dit besturingssysteem de meest recente updates geïnstalleerd
  • Een ingebouwde webcam of aangesloten externe webcam
  • Werkende ingebouwde audio, headset of oortjes
  • Microsoft Word geïnstalleerd, waarin je zelf ook kunt werken
  • Internetbrowser Google Chrome (https://www.google.nl/chrome) of de nieuwe browser Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/nl-n...
 • Je hebt een goed bijgewerkte smartphone, niet ouder dan vier jaar, met de meest recente updates geïnstalleerd


Veel succes en leerplezier!