Dementie

Deel 1: Bekijk de video bij dit onderdeel!

Hugo

Vragen bij deel 1

1/3

Stelling 1. Alle vormen van dementie zijn hetzelfde
Stelling 2. Er zijn vormen van dementie waarbij de symptomen/kenmerken overeenkomen.

Vragen bij deel 1

2/3

De meest voorkomende vorm van dementie is:

Vragen bij deel 1

3/3

Welke stelling is waar?
De maatregelen omtrent COVID-19, die genomen zijn door de overheid...
1. Hoef je niet te delen met de zorgvrager met dementie, Ze vergeten het toch weer
2. Blijf je herhalen

Deel 5: Bekijk de video bij dit onderdeel!

Hugo

Vragen bij deel 2

1/3

Welke uitspraak over dementie is juist?

Vragen bij deel 2

2/3

Communicatie verloopt vaak het beste door...

Vragen bij deel 2

3/3

Communiceren met naasten verloopt door de regels van de overheid moeizaam. Welk initiatief is mogelijk?

Deel 9: Bekijk de video bij dit onderdeel!

Hugo

Vragen bij deel 3

1/3

Wat te doen bij een agressieve zorgvrager met dementie?

Vragen bij deel 3

2/3

Welke uitspraak is juist?

Vragen bij deel 3

3/3

Welke invloed heeft het COVID-19 virus op de zorgvrager met dementie?

Jouw cursusresultaat

Cursus COVID-19
67%
Hugo