ADL

Deel 1: Bekijk de video bij dit onderdeel!

Hugo

Vragen bij deel 1

1/3

Wat wordt er van de ADL professional verwacht als de zorgvrager niet in staat is tot het uitvoeren van de ADL

Vragen bij deel 1

2/3

ADL zorg wordt geboden in…

Vragen bij deel 1

3/3

Welke uitspraak is juist?

Deel 5: Bekijk de video bij dit onderdeel!

Hugo

Vragen bij deel 2

1/3

Bij de verzorging op bed...

Vragen bij deel 2

2/3

Een zorgvrager helpen bij het wassen gebeurt volgens vaste procedures, zodat...

Vragen bij deel 2

3/3

Welke uitspraak is juist?

Deel 9: Bekijk de video bij dit onderdeel!

Hugo

Vragen bij deel 3

1/3

Welke uitspraak is juist?

Vragen bij deel 3

2/3

De ADL professional...

Vragen bij deel 3

3/3

Wat doet de ADL professional bij het signaleren van een rode plek op de huid van de zorgvrager

Jouw cursusresultaat

Cursus COVID-19
67%
Hugo